LEARNLY PLANET
MY QUESTION
PAPER CRAFT
ASSIGNMENT
EN
TH
เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน
ข้อสอบ online สำหรับทุกคน
MY QUESTION
เครื่องมือสร้างข้อสอบ ฟรี!
PAPER CRAFT
สร้างและจัดการข้อสอบ ฟรี!
ASSIGNMENT
สร้างกลุ่มเพื่อสั่งงานออนไลน์
มีอะไรใน
LEARNLY PLANET
PAPER CRAFT

คุณสามารถสร้างชุดข้อสอบ พร้อมเฉลยทุกหลักสูตร ทุกวิชา จากคลังข้อสอบของเรา จัดเรียงใหม่ตามบทเรียน ตามปีข้อสอบ หรือตามระดับความยาก ให้เหมาะกับการสอนของคุณเอง รวมถึง เพลย์ลิสต์สำหรับจัดการชุดข้อสอบ

ลองใช้
MY QUESTION

เครื่องมือสำหรับ ครู นักเรียน นักศึกษา ติวเตอร์ สถาบันการศึกษา ทุกหลักสูตร ทุกระดับ ที่สนใจพัฒนาและสร้างข้อสอบขึ้นมา เพื่อใช้ในสถาบันตนเอง หรือ เผยแพร่ แจก ขาย ผ่านเวปไซต์ของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

ลองใช้
ครู
• จัดทำข้อสอบเรียงตามบท ตามความยาก
• ส่งให้นักเรียน เพื่อเป็นการบ้าน (online homework)
• สะดวกในการตรวจข้อสอบ
• วิเคาะห์ สรุปผล เก็บข้อมูลได้อย่างละเอียด
นักเรียน
• เลือกทำข้อสอบ เฉพาะเรื่อง
• ทำข้อสอบที่ไหนก็ได้ ผ่าน โน๊ตบุ๊ค มือถือ แท็บเล็ต
• ตรวจผลสอบได้ทันที
• วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ว่าเรื่องไหนคะแนนเป็นอย่างไร
LEARNLY PLANET
ติดต่อเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ความเป็นส่วนตัว

Paper Craft

My Question

Assignment

LearnTex

© 2018 BigHugTime Co.,Ltd.